messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 098-1215377
นายมนูญ สีส่อง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 042-219914