องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group กองช่าง
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-219914 ต่อ 5183
นายสัญญา แสนกระจาย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 042-219914 ต่อ 5183
นายสุริยา เศรษฐา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 042-219914 ต่อ 5183
นางสาวสุดารัตน์ สีมันตะ
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5183