องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 839
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง [23 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
มอบผ้าห่ม ภัยหนาว [18 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
วัน อปพร. [18 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย [18 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
โคงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อปพร [18 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (7วันอันตราย ) [18 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
สวนสนาม อปพร [18 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง [18 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง [18 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือชีวิตทางน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง [18 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2 3
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา