องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
รายละเอียด : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี นายบุญไทย แสนกระจาย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งภายในกิจกรรมมีการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และจัดทำประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และมีการจัดกิจกรรมเกียวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จำนวน..64..คน
ผู้โพส : admin