ชื่อเรื่อง : การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565
รายละเอียด : แจ้งให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย ที่ได้ติดตั้งป้าย เพื่อการค้า การโฆษณา ในเขตท้องที่ตำบลนาชุมแสง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.๑) และชำระภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖5 ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖5 ได้ที่กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย
ชื่อไฟล์ : QmwOfDEThu110553.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้