ชื่อเรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)

ชื่อไฟล์ : TOO1pNHWed100151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Q983EDXThu95041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้