ชื่อเรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)

ชื่อไฟล์ : ZhMoRuhWed100318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VluPeaRThu95011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้