ชื่อเรื่อง : ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายละเอียด : นายบุญไทย แสนกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของพนักงานส่วนตำบลนาชุมแสง โดยให้บุคลากรทุกคน งดรับ งดมอบ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รายละเอียดประกาศฯ ปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : 4zvhUnTWed93208.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้