ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : 2ksTb0HThu115417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้