ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อกั๊ก อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง