องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบายระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 14
group กองคลัง
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์มา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์มา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นายจีระเดช รูปเหมาะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นายจีระเดช รูปเหมาะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นางสาวมะลิวรรณ์ สุวรรณแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นางสาวมะลิวรรณ์ สุวรรณแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นางสาวสุภาพร แสนกระจาย
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นางสาวสุภาพร แสนกระจาย
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นางสาวแคทลียา โสดาคำแสน
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
นางสาวแคทลียา โสดาคำแสน
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-219914 ต่อ 5182
group รวมภาพกองคลัง
กองคลัง

ข้อมูลผู้บริหาร
group ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา