องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 751
cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 (สายหลังโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ถึง ตำบลนาทม) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดศรีดาราม ถึง ลำห้วยทวน บ้านคำสีดา หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้านนางอ้อน โสดาคำแสน ถึง บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาทม บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึง แบบตัวยู พร้อมฝาปิดสายบ้านนางคำพันธ์ สมบูรณ์-บ้านนางบุญเพ็ง ชำนาญ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึง แบบตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 สายข้างวัดสว่างสุทธาวาท ด้านทิศตะวันตก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file 3/2564 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายหน้า อบต.นาชุมแสง - หน้า ศพด.นาชุมแสง) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file 2/2564 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (สายบ้านนายรันทม แสนกระจาย) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file 1/2564 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายบึงบ้านโพธิ์ ถึง วัดป่าโพธิ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file 01/2563 การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]
insert_drive_file ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๖ บ้านนาชุมแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างจ้างเหมาขุดลอกบึงบ้านโพธิ์ หมู่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. หมู่ ๒ บ้านเหล่าวิชา (26 ม.ค. 2558) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านนาชุมแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านโพธิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านนาชุมแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่?๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา