องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจเป็นสุข) ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๖ ลำห้วยตาดไฮ (นานายไพเวียง วิชัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ลำห้วยวังโค่โม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 (สายหลังโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ถึง ตำบลนาทม) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 406 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึง แบบตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 สายข้างวัดสว่างสุทธาวาท ด้านทิศตะวันตก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374 |
insert_drive_file 2/2564 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (สายบ้านนายรันทม แสนกระจาย) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257 |
insert_drive_file 3/2564 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายหน้า อบต.นาชุมแสง - หน้า ศพด.นาชุมแสง) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้านนางอ้อน โสดาคำแสน ถึง บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาทม บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึง แบบตัวยู พร้อมฝาปิดสายบ้านนางคำพันธ์ สมบูรณ์-บ้านนางบุญเพ็ง ชำนาญ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327 |
insert_drive_file 1/2564 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายบึงบ้านโพธิ์ ถึง วัดป่าโพธิ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดศรีดาราม ถึง ลำห้วยทวน บ้านคำสีดา หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370 |
insert_drive_file 01/2563 การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๖ บ้านนาชุมแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262 |
insert_drive_file สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2