องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 621
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
photo กฎกระทรวงยกเว้น ค่าธรรมเนียมตาม พรบ.สาธารณสุข
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 2/6) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file รับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
insert_drive_file แผนการการจัดเก็บภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาสราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
description แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะ เพื่อใช้ประกอบการประเมินสมรรถนะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นาชุมแสง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นาชุมแสง คู่มือการปฏิบัติงาน ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นาชุมแสง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นาชุมแสง แผ่นพับ-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นาชุมแสง บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.นาชุมแสง ช่องทางให้บริการข้อมูลข่าวสาร เฟสบุ๊ค poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา