messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 255 |
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 261 |
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
ประกาศ ม.13 ตาม พรบ.อิเล็กทรอนิกส์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 88 |
คำสั่ง ม.16 ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 109 |
ประกาศ ม.10 ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 88 |
รายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ต่อ (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 262 |
รายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 250 |
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 254 |
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 98 |
find_in_page ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 189 |
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
รายงานผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.นาชุมแสง (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 172 |
รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจการให้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 55 |
กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมการกีฬา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 124 |
กำหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 64 |
1 - 20 (ทั้งหมด 94 รายการ) 1 2 3 4 5