องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ ม.13 ตาม พรบ.อิเล็กทรอนิกส์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file คำสั่ง ม.16 ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศ ม.10 ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file รายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ต่อ (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file รายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 77 |
find_in_page ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
photo การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file รายงานผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.นาชุมแสง (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจการให้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมการกีฬา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 38 |
photo กำหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 67 |
1 - 20 (ทั้งหมด 91 รายการ) 1 2 3 4 5