องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ออกบริการรับชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 159 |
find_in_page ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.นาชุมแสงใสสะอาด และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
photo ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคาร/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี (ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
photo การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 137 |
photo กำหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 154 |
photo กฎกระทรวงยกเว้น ค่าธรรมเนียมตาม พรบ.สาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 2/6) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file รับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file แผนการการจัดเก็บภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 12 |
photo ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
description แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ประกาสราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ผลคะแนน ita ปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4