องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 641
check_circle สถานที่สำคัญ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง [22 กุมภาพันธ์ 2556]
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง [22 กุมภาพันธ์ 2556]
วัดบ้านโพธิ์ [22 กุมภาพันธ์ 2556]
วัดสว่างสุทธาวาส [22 กุมภาพันธ์ 2556]
ศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านนาชุมแสง หมู่6 [22 กุมภาพันธ์ 2556]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศิริมงคล [22 กุมภาพันธ์ 2556]
ศูนย์พัฒนาบ้านคำสีดา [22 กุมภาพันธ์ 2556]
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา