messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview255
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview261
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศ ม.10 ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview88
คำสั่ง ม.16 ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview109

cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. หมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายทวน-หนอองเลิงปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายเทิดทูล - บ้านนายสงวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview246
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview180
1/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview292

computer รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม