องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบายระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 13
group กองช่าง
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-219914 ต่อ 5183
ส.ต.ต.ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-219914 ต่อ 5183
นายสัญญา แสนกระจาย
นายช่างโยธา
โทร : 042-219914 ต่อ 5183
นายสัญญา แสนกระจาย
นายช่างโยธา
โทร : 042-219914 ต่อ 5183
นายสุริยา เศรษฐา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 042-219914 ต่อ 5183
นายสุริยา เศรษฐา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 042-219914 ต่อ 5183
นางสาวสุดารัตน์ สีมันตะ
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5183
นางสาวสุดารัตน์ สีมันตะ
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5183
group รวมภาพกองช่าง
กองช่าง

ข้อมูลผู้บริหาร
group ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา