องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบายระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 52
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางสมาน พรรณรักษ์
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสมาน พรรณรักษ์
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางวรรณา เรือนบุตร
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางวรรณา เรือนบุตร
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวเจนจิรา โพธิ์พรม
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวเจนจิรา โพธิ์พรม
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวรัชนียากร ใจทน
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวรัชนียากร ใจทน
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางนิติยา แสนโคตร
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางนิติยา แสนโคตร
ครู
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางพุทธา บุญภา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางพุทธา บุญภา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางมณีจันทร์ สีสมรส
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางมณีจันทร์ สีสมรส
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวอ้อยจิตร แสนน้ำเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวอ้อยจิตร แสนน้ำเที่ยง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวบังอร ประกัน
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวบังอร ประกัน
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นายวิรัตน์ คำมะโนชาติ
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นายวิรัตน์ คำมะโนชาติ
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวนุสรา พร้อมพันธ์
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวนุสรา พร้อมพันธ์
คนงานทั่วไป
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
ตำแหน่งว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-219914 ต่อ 5184
group รวมภาพกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้อมูลผู้บริหาร
group ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
นายบุญไทย แสนกระจาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โทร : 083-3511449
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา