องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 638
folder รายการกิจการสภา
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยแรก ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file กำหนดสมัยประชุมสภา สามัญ ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา