messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
contact_mail รายงานการประชุมสภา
สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 97 |
สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 84 |
สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 93 |
สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 96 |
สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 140 |
สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 142 |
สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 131 |
สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 125 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1