องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
dvr แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2556-2558) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1