messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
dvr แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303 |
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2556-2558) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1