องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 661
info รับเรื่องร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน โปรดแจ้ง
โปรดแจ้ง
นายศรายุทธ บัวรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โทรศัพท์ : 098-1215377 **********หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานที่หน้าที่ทำการ********** หากท่านติดต่องานแล้วไม่ได้รับความสะดวก เช่นล่าช้าหรือมาหลายครั้งแล้วไม่ได้รับข้อยุติ กรุณาติดต่อโดยตรงนายศรายุทธ บัวรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือนายศรายุทธ บัวรัตน์ รองปลัดองค์การบริหรส่วนตำบลนาชุมแสงรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ในวันและเวลาทำการ เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา