องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 678
check_circle ข้อมูลหมู่บ้าน
ตำบลนาชุมแสงมีพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 8 หมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้

เขตการปกครอง
หมู่ 1 บ้านโพธิ์ กำนันตำบลนาชุมแสง นายบุญเลี้ยงเหี้ยมเหิม หมู่ 2 บ้านเหล่าวิชา ผู้ใหญ่บ้าน นายจรูณพรมสอน หมู่ 3 บ้านคำสีดา ผู้ใหญ่บ้าน นายนนท์ เหี้ยมเหิน หมู่ 4 บ้านนาชุมแสง ผู้ใหญ่บ้าน นายสมโชค จำปาบุรี หมู่ 5 บ้านโนนสมบรูณ์ ผู้ใหญ่บ้านนายคำบุญบุญภา หมู่ 6 บ้านนาชุมแสง ผู้ใหญ่บ้าน นายหนูการ แสนน้ำเที่ยง หมู่ 7 บ้านแสงสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน นายนิพนธ์ พิมพ์โล หมู่ 8 บ้านสันติธรรม ผู้ใหญ่บ้าน นายยุทธพงษ์ พานเมือง
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา