องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 748
play_arrow สำนักงานปลัด
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต (องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง) (4 ภาพ) [31 ตุลาคม 2561]
โครงการประชารัฐ "คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (5 ภาพ) [15 พฤศจิกายน 2560]
โครงการส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน คำปะกังคัพ ครั้งที่ 21 (4 ภาพ) [10 พฤศจิกายน 2560]
โครงการ "คนไทยหัวใจเดียวกัน" อบต.นาชุมแสง ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงประเทศจังหวัดอุดรธานี (4 ภาพ) [10 พฤศจิกายน 2560]
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ณ จังหวัด ระยอง (16 ภาพ) [11 กุมภาพันธ์ 2556]
ด่านจุดตรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (24 ภาพ) [11 กุมภาพันธ์ 2556]
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา