องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 841
play_arrow กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านเหล่าวิชา (2 ภาพ) [10 พฤศจิกายน 2560]
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านโพธิ์ (4 ภาพ) [10 พฤศจิกายน 2560]
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสีดา (5 ภาพ) [10 พฤศจิกายน 2560]
ภาพดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 (8 ภาพ) [11 กุมภาพันธ์ 2556]
ภาพเป่าล้างบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2556 (9 ภาพ) [11 กุมภาพันธ์ 2556]
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา