องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาชุมแสงโฉมใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อบต. ยินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 670
play_arrow งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (6 ภาพ) [15 พฤศจิกายน 2560]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง (6 ภาพ) [15 พฤศจิกายน 2560]
โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและแผนอพยพที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำสีดา (9 ภาพ) [10 พฤศจิกายน 2560]
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัยและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง อบต.นาชุมแสง (5 ภาพ) [10 พฤศจิกายน 2560]
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
นายศรายุทธ บัวรัตน์
รองปลัด อบต.นาชุมแสง ปฎิบัติหน้าที่ นายกอบต.นาชุมแสง
โทร : 042-219914
ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา
group ฝ่ายผู้บริหาร
group ฝ่ายสภา