messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
contact_mail ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ


ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลนาชุมแสง หรือผู้มาติดต่องาน อบต.นาชุมแสง เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยท่านสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้

1. คลิกที่ลิ้งค์

2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด


camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ(เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต พิชิตโรคภัย ในวัยผู้สูงอายุ) ประจำปี 2567
การบริหารจัดการขยะเปียกชุมชน Re-x-ray
โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ปีงบประมาณ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ หรือพัฒนาฝีมือแรงงาน (การทำตะกร้าจากหวายเทียม) ประจำปี 2566
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2566 (ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ(สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจเป็นสุข) ประจำปี 2566
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส อบต.นาชุมแสงใสสะอาด และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ2566
 
voice_chat ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องมอบใบเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview282
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
ประกาศ ม.10 ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview101

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview6
cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

thumb_up page facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง